puntenreglement

ABEU Puntenreglement)

Tijdens de shows worden punten verdiend die meetellen voor de kampioenklasse. De opbouw van deze punten staat in het puntenreglement. Mocht een show uitzondering hierop maken, dan wordt dit altijd in de show aankondiging van betreffende show aangegeven. Bijvoorbeeld wanneer er dubbele punten te winnen zijn, of specifieke beloningen. De dubbele punten tellen uiteraard mee bij het kampioen register. Hieronder is inzichtelijk gemaakt hoe de punten opgebouwd worden.