Amerikaanse Bulldog Typen

bulldog-types

Amerikaanse Bulldog Typen

 

2016

Gesterkt door de gigantische variëteit binnen het AB ras op dit moment en toch ook de roep van de eigenaren om meer duidelijkheid hier in te krijgen, is er besloten, om waar nodig geacht, de spreekwoordelijke teugels aan te halen. Als basis geldt dat er qua lichaamsbouw een drietal typen te onderscheiden zijn:

  • Standaard type (meer atletische bouw) Scott type;
  • Bully type (grovere bouw, veelal kortere neus) Johnson type;
  • Hybride type (combinatie van bovenstaande).

Op de pagina Ras standaard ABEU staat een uitvoerige beschrijving omtrent de specifieke raskenmerken zoals zij heden ten dage van kracht zijn.

Amerikaanse bulldog en Old English Bulldog

Hoewel nu wellicht de indruk bestaat dat deze site alleen over de Amerikaanse Bulldog gaat, worden ook de showresultaten van de Old English Bulldog bijgehouden. Reden is dat de beide rastypen dicht tegen elkaar aan liggen en dat shows in bijna alle situaties combinatie shows zijn van zowel de Amerikaanse Bulldog alsmede de Old English Bulldog. Uiteraard wel binnen de eigen rasgroep.

Verwantschap Amerikaanse Bulldog / Old English Bulldog

Van alle bulldog varianten is de verwantschap tussen de Amerikaanse Bulldog en de Old English Bulldog waarschijnlijk het grootst. Qua karakter lijken ze veel op elkaar, qua lichaamsbouw is een Amerikaanse Bulldog vaak iets groter, hoewel er tegenwoordig ook daarin veel varianten mogelijk zijn.

Share this post