Puntenreglement

puntenreglement

ABEU Puntenreglement)

Tijdens de shows worden punten verdiend die meetellen voor de kampioenklasse. De opbouw van deze punten staat in het puntenreglement. Mocht een show uitzondering hierop maken, dan wordt dit altijd in de show aankondiging van betreffende show aangegeven. Bijvoorbeeld wanneer er dubbele punten te winnen zijn, of specifieke beloningen. De dubbele punten tellen uiteraard mee bij het kampioen register. Hieronder is inzichtelijk gemaakt hoe de punten opgebouwd worden.


Uitzondering

Mocht een show uitzondering hierop maken, dan wordt dit altijd in de show aankondiging van betreffende show aangegeven. Bijvoorbeeld wanneer er dubbele punten te winnen zijn, of specifieke beloningen. De dubbele punten tellen uiteraard mee bij het kampioen register. Hieronder is inzichtelijk gemaakt hoe de  punten opgebouwd worden.

Puppy klasse

Puppies onder te verdelen in bully en standaard reuen en teven, in onderstaande klassen

 • 1e Klas = nieuwe pups van 3 tot 6 maanden
 • 2e Klas = jonge pups van 6 tot 9 maanden
 • 3e Klas = oudere pups van 9 tot 12 maanden

De puntentelling is ongeacht het aantal deelnemers in de showring:

Punten per deelnemer:

 • 1e plaats = 10 punten
 • 2e plaats = 5 punten
 • 3e plaats = 3 punten

De winnaars van elke klasse (nieuwe, jonge en oudere klasse pups reuen en teven) gaan nogmaals de ring in voor beste Pup Reu & beste Pup Teef en hier worden dan voor de winnaar krijgt nogmaals 10 punten toegekend.

De beste Pup Reu & beste Pup Teef gaan nogmaals de ring in voor de titel beste Bully/Standard Pup van de show en verdiend hiermee nogmaals 10 punten.
De beste Bully Pup & beste Standaard Pup gaan nogmaals de ring in voor de titel beste Pup van de show en verdiend hiermee nogmaals 10 punten.


Junioren kampioenschap

Een puppy moet in de periode van 3 tot 12 maanden oud totaal 100 punten hebben verdiend en op zijn minst eenmaal een grote overwinning van beste reu of beste teef hebben behaald in de respectievelijke klassen en zo cumulatief een aantal van minimaal 15 puppies hebben verslagen of beste Pup van de show worden en daarbij cumulatief minimaal 15 pups hebben verslagen, dan wint hij/zij de titel ABEU Junior Kampioen.

Om van ABEU Junior Kampioen een ABEU-Kampioen te worden moet hij/zij na de periode van 12 maanden meedoen aan de volwassen klassen (12 maanden en ouder) en daar nogmaals 50 punten halen zodat hij/zij uitkomt op een totaal van 150 punten.

(behaalde puppy punten worden na de 12 maanden puppy periode meegenomen naar het volwassenen klassement)

Volwassen klasse

Honden te verdelen in Bully en Standard

 • 1e Klas = volwassen junioren van 1 tot 2 jaar
 • 2e Klas = Volwassen senioren van 2 tot 4 jaar
 • 3e Klas = volwassen veteranen van 4 jaar en ouder

De puntentelling is ongeacht het aantal deelnemers in de showring:

Punten per deelnemer:

 • 1e plaats = 10 punten
 • 2e plaats = 5 punten
 • 3e plaats = 3 punten

De winnaars van elke klasse (junioren, senioren en veteranen) reuen en teven gaan nogmaals wedijveren (de ring in) voor beste Reu & beste Teef en hier worden dan aan de winnaars nogmaals 10 punten toegekend.

De beste Reu & Teef gaan nogmaals de ring in voor de titel beste Bully/Standaard en verdient hiermee nogmaals 10 punten.

Daarna gaan de beste van de show Standard type en de beste van de show Bully type het tegen elkaar opnemen voor de titel “beste van de show” en verdiend hiermee nogmaals 10 punten.

De “beste van de show” moet gejureerd worden door de keurmeester van de Standaard klassen, en door de keurmeester van de Bully klassen.


Kampioenstatus

Om kampioenstatus te verkrijgen moet je hond het volgende winnen. Een hond kan kampioen worden op de volgende twee manieren;

1. Grote overwinningen

 • A) De hond moet minimaal een grote overwinning behalen als beste reu of teef. De overwinning moet behaald zijn over een minimum van twintig hond in hun respectievelijke klassen of beste van show zijn geworden en deze overwinning behaald hebben over een cumulatief totaal van minimaal twintig honden.
 • B) Om ABEU kampioen te worden is een totaal van 150 punten nodig.

2. Meerdere overwinningen

 • A) De hond moet tweemaal de overwinning in de volwassen klasse van beste van de show hebben behaald en één additionele, los hier van staande overwinning, waarin hij de status behaald heeft van volwassen beste Reu of volwassen beste Teef onder verschillende keuringsmeesters.

Bijvoorbeeld; de prijs winnaar volwassen beste Reu of Teef behaald in dezelfde ring (zelfde dag, zelfde keurmeester) waaruit voortvloeit de beste volwassen Reu of Teef van de show, geldt dus niet mee als een overwinning om dat het geen separate overwinning is.

Los hiervan staande overwinningen behaald tijdens de pupperiode zijnde Puppy Beste puppy van de show of Puppy Beste puppy van zijn klasse, tellen dus in deze methode niet mee als los hiervan staande overwinning om de status van volwassen kampioen te krijgen. De punten die hiermede behaald worden tellen wel mee om, de naar de hierboven eerder genoemde, titel ABEU Pup (junior) Kampioen te behalen, onder de daar genoemde voorwaarden.

De eerdere behaalde (puppy) punten worden opgeteld bij de benodigde 150 punten om voor de titel volwassen kampioen in aanmerking te komen.

 • B) De hond moet collectief 40 honden hebben verslagen in de 2 behaalde overwinningen van beste van de show en de additionele, los hiervan staande overwinning.

Bijvoorbeeld; 1e overwinning over 18 honden als Beste van de show onder keurmeester A, 2e overwinning over 15 als Beste van de show onder keurmeester B en de additionele, los hiervan staande overwinning, over 10 honden welke de titel opleverde zijnde Beste Reu (of Teef) onder keurmeester C.

Totaal verslagen honden is 43, De hond heeft de kwalificaties voor Volwassen kampioen verkregen mits de 150 punten zijn verkregen.

 • C) Om een kampioenschap te behalen dienen de overwinningen, tweemaal Beste van de show en de additionele, los hiervan staande overwinning, allemaal in dezelfde klassen behaald te worden, of in de Bully of in de Standaard (dus niet één overwinning van een andere klasse meetellen)
 • D) Een totaal van 150 ABEU punten is nodig. ABEU puppy punten en ABEU Volwassen mogen bij elkaar opgeteld worden om in aanmerking om de status van Volwassen kampioen te verkrijgen.

Andere punten behaald bij een andere show georganiseerd door een andere vereniging/club of bond tellen niet mee in deze score.


Kampioenen klasse

Alleen de honden die de titel ABEU Kampioen hebben behaald mogen deelnemen in de kampioenen klasse.

 • Reuen en Teven komen tegen elkaar uit in de ring.
 • Niet minder dan 3 kampioenen van hetzelfde type (Bully of standard) komen tegen elkaar uit om deze klasse te winnen (minder dan 3 deelnemers worden alleen geshowd)
 • Kampioenen moeten de kampioenen klasse driemaal door 3 verschillende keurmeesters winnen om de titel Groot Kampioen te verkrijgen.