Showreglement

showreglement

Showreglement

 

De deelnemer verklaart dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de ABEU Reglement aanvaardt, en geacht mag worden bekend te zijn met dit reglement.

De deelnemer verklaart dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt, en dat hij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog mochten voordoen.

Er is geen minimale leeftijd voor deelname aan de ABEU show, de hond dient volledig te zijn ingeënt. Bij inschrijving zal altijd gevraagd worden naar het Europees dierenpaspoort en *stamboom/registratiebewijs.
*Deelnemende honden tot een jaar die nog niet in het bezit zijn van een stamboom/registratiebewijs hebben nog vrijstelling maar mocht uw hond in de prijzen vallen dient u, als u de stamboom/registratiebewijs binnen heeft, een kopie op te sturen naar de ABEU. Pas dan zullen uw behaalde punten worden toegekend.
Bij de ABEU is het niet toegestaan om honden in eigendom van de showhost op de show in kwestie aan te laten keuren.


Tijdens de show:

 • De hond dient te alle tijden aangelijnd te zijn of in een bench verblijven.
 • Ontlasting dient direct opgeruimd te worden.
 • Niet met de hond in de hand langs de ring staan.
 • ”second” handling is niet toegestaan.
 • De uiteindelijke beslissing is te alle tijden aan de keurmeester(s) in kwestie en kan daarom niet ter discussie gesteld worden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade aan derden.

Alle onderstaande registraties zijn welkom op de ABEU show:

 • ABRA (American Bulldog Registry & Archives)
 • ABA (American Bulldog Association
 • NKC (National Kennel Club)
 • UKC (United Kennel Club)
 • ARF (Animal Research Foundation)
 • EKC (European Kennel Club)
 • ARFE (Animal Research Foundation Europe)

Het deelnemen aan de show staat gelijk aan het ondertekenen hiervan en daarmee uw akkoord met de gestelde regels.Share this post